Choáng với Đại học Tây Nguyên đuổi học hơn 1000 sinh viên 1 lúc

|1,104
Choáng với Đại học Tây Nguyên đuổi học hơn 1000 sinh viên 1 lúc. Số sinh viên bị đuổi học chiếm tới 20% lượng sinh viên toàn trường, lý do được đưa ra là do số sinh viên này học hành yếu kém.

Video Link

Mã nhúng

Đang cập nhật...
Bình luận
Top