Facebook Reaction nút like mới của facebook

|953
Tính năng Facebook Reaction tại Tây Ban Nha và Ai-len. Khi bấm like thì sẽ có một bảng trạng thái hiện lên cho phép chúng ta chọn lựa các cảm xúc thể hiện trạng thái vui vẻ, giận giữ, cười hạnh phúc, yêu thích.

Video Link

Mã nhúng

Đang cập nhật...
Bình luận
Top